Fontos információk:

  

 

Intézményeink

Márciusi Híreink

2017.03.07.

Községünkben 2017.március 4-én került megrendezésre a farsangi ünnepség. Az ünnepséget számos érdeklődő tekintette meg, továbbá 12 jelmezes vonult fel a közönség elé. Azok a gyermekek akik jelmezbe öltöztek a zsűri döntése alapján ajándékba részesültek. Igazán színvonalas műsort tartott Bodrogközi Rita melyen a gyerekek és a szülök is kellemesen érezték magukat. A műsor végén tombolasorsolásra került sor, melyen értékes ajándékokat lehetett nyerni. Köszönjük minden érdeklődő jelenlétét!


2017. február 25-én a Művelődési Házban a Körösújfalu Polgárőr Egyesület rendkívüli közgyűlést tartott. Meghívott személyek is jelen voltak az ülésen, többek közt Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke, Pardi Géza a VÖPE elnöke, valamint Tarsoly János a Vésztői Rendőrőrs parancsnoka. A közgyűlésen elfogadásra került az egyesület új alapszabályának módosítása, valamint Kormányos László az egyesület elnöke beszámolt a 2016-os év munkájáról és a 2017-ben tervezett tevékenységekről.

 

2017-ben várhatólag több nagyobb fejlesztés is megvalósul a településen. Ezek közül az egyik az MVM Zrt. és az Önkormányzat együttműködésével megvalósuló projekt, mely keretében a régi sport pálya területén megépül egy napelem park, amely kölcsönös előnyökkel jár mind a beruházó MVM Zrt. mind a területet biztosító Önkormányzat számára.

 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete februári ülésén döntött, hogy március 16-án 16-órai kezdettel falugyűlést tart a Művelődési házban, melyen beszámol a Képviselő Testület és a Polgármester a 2016-ban történt eseményekről, valamint a 2017-es év terveiről.

 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete februári ülésén elfogadta a 2017-évi költségvetési rendeletét. A rendelet értelmében 2017.évi költségvetési kiadási és bevételi fő összeg 229. millió forint.

» Tovább

Februári Híreink

2017.02.07.

Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete februári ülésén tárgyalja a település 2017. évi rendezvényeinek időpontját. Elfogadása esetén 4 nagyobb rendezvény lesz a településen. Március 4-én Farsang, Április 30-án Majális, Augusztus 5-én Falunap, és December 16-án Fenyőünnep!


2017. év tavaszától módosul a községben a szemétszállítás rendje. Jogszabályi változások miatt új állami szolgáltatótól fogják megkapni a negyedéves csekkeket az ingatlan tulajdonosok. A szolgáltatás díja nem emelkedik azonban a szemétszállítás színvonala emelkedni fog, melynek értelmében, a két heti ürítés helyett hetente lesz ürítés, illetve a házhoz kihelyezett további gyűjtőedények szelektív hulladék gyűjtésére is alkalmas lesz. Az új szelektív gyűjtő szolgáltatás is bevezetésre kerül. Pontos tájékoztatót időben megkapják a lakosok.


Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete újból meghirdette az önkormányzati tulajdonú Tavasz utca 54-56 szám alatti szociális bérlakásokat. A lakások bérlésére pályázat útján lehet kérelmezni. A pályázatok beadásának határ ideje Március 15. Egy évre lehet megpályázni az ingatlanokat, melyeknek bérleti díja 10.000 forint/hó. A részletes kiírást megtalálják az önkormányzat hirdetőjén!


A Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő Testülete januári testületi ülésén, több költségvetési döntést érintő kérdést is megtárgyalt. Első fordulóban megtárgyalásra került a 2017. évi költségvetés. A testület első körben nem fogadta el a költségvetési rendeletét, mivel további kiadás csökkentő és bevétel növelő intézkedést kell megtenni.
Csökkentésre kerültek a személyi juttatások, dologi kiadások, működési támogatások, illetve a fejlesztési és reprezentációs kiadások is. Továbbá a jelenlegi intézményi struktúra fenntartásához bevételeket is növelni kel a településnek, mivel az iparűzési adó befizetések évről-évre csökkenek. Ennek hatására a testület döntött a közös kiadások fedezéséhez szükséges kommunális adó mértékének növelésére. Az adó mértéke 6000.ft/év/ingatlan! Ezen kívül intézkedett az adó kintlévőségek kezelésével kapcsolatban, valamint egyéb állami működési pályázaton is részt vesz az önkormányzat.

» Tovább

Januári hírek

2017.01.10.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2016. december 21. napján tartotta az év utolsó testületi ülését, ahol elfogadta a 2017. évi ülés és munkatervét. Az ülésterv alapján 2017-ben is minden hónap utolsó szerdai napján 9:00 órakor tartja testületi üléseit. A település vezetése 2017. július hónapjában nem tervez testületi ülést. A közmeghallgatás november, míg a szokásos éves falugyűlés március hónapban kerül meghallgatásra.


Megérkezett a szociális tűzifa a települési Önkormányzathoz. Összesen 106 m3 tölgyfa és kőrisfa került leszállításra melyet az Önkormányzat január 16.-án kezd kiszállítani a lakosság részére. Egy rászoruló háztartáshoz 7,5-8 mq tűzifa kerül kiszállításra.


2017. január 5. napján tartotta meg a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tisztújító közgyűlését. A közgyűlés elfogadta az éves beszámolót, és az alapszabályzat módosítását. Herczeg Gyuláné az egyesület elnöke bejelentette, hogy a jövőben csak tagként szeretne részt venni az egyesület munkájában, ezért új elnökséget kellett választani. Az egyesület tagjai megköszönték a leköszönő elnök eddigi lelkiismeretes munkáját és a következő 5 évre egyhangúan Urbán Jánosnét választotta meg új elnöknek.


A Település vezetésének döntése értelmében 2017. január 1.-től a Körösújfalui Mese erdő óvodába integrálta a községi konyhát. Ennek értelmében 2017.-től egy önálló intézményként működik Mese erdő óvoda és Konyha néven. Ezen intézkedést a jogszabályváltozások tették szükségessé.

» Tovább

Decemberi hírek

2016.12.10.

Körösújfalu Községi Önkormányzat hagyományaihoz híven idén is megrendezte karácsonyi ünnepségét. A rendezvény december 17-én, szombaton 15 órákkor került megrendezésre. Zenés gyermekműsor várta a résztvevőket. Minden Körösújfalui gyermeket, aki nulla éves korától az általános iskolai tanulmányait még nem fejezte be az Önkormányzat mikulás csomaggal, ajándékozta meg.


Körösújfalu Községi Önkormányzat Képviselő Testülete döntött a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanévében. Településünkön erre a tanévre összesen egy pályázat érkezet be, melynek értelmében a képviselő testület támogatásba részesítette a beérkezett kérelmet, melyet havi 5000 Ft-tal támogat.


Településünkön a Közösségi Ház intézményének nyitvatartási idő pontjai megváltoztak a téli hónapok ideje alatt.


Hétfő: 7:30-17:00
Kedd: 7:30-17:00
Szerda: 7:30-17:00
Csütörtök: 7:30-17:00
Péntek: 7:30-17:00
Szombat: 8:00-16:00
Vasárnap: Zárva

» Tovább

Októberi hírek

2016.11.17.

Körösújfalu Község Önkormányzata 106 m3 kemény lombos tűzifa megvásárlására nyert támogatást. A támogatást a Belügyminisztérium adta. Előreláthatólag 2017. január hónap második felében kerülnek kiosztásra a tűzifák a szociálisan rászorulók részére.


Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete újból pályázatot hirdet az 5536 Körösújfalu, Tavasz utca 56/1. szám alatti összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő bérbeadására. Az igénybe vételről a kérelmet 2016. november 23-ig lehet benyújtani.


A Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület 2016. november 27-én tartja szokásos évzáró gyűlését meghívott egyesületekkel és saját egyesület tagjaival.


Településünkön a közmunkaprogram keretén belül több helyen elkezdődtek az áteresz csatornák karban tartása, valamit a Kossuth utcán kialakításra kerültek a leálló sávok. A Kossuth utcai buszforduló területe is karban lett tartva.

» Tovább

Archívum

2016.10.10.

2016.08.17.

2016.07.28.

2016.07.27.

2016.07.26.

2016.06.25.

2016.06.07.

» További hírek

Ma 2017.03.23.
Emőke napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Sárrét:

 

 

 

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata