Fontos információk:

 

Pályázati kiírás Óvodavezető munkakör betöltésére

2017.08.30.

 Melléklet a 72/2017. (VIII.16.) Z. KT határozathoz


Pályázati kiírás
Körösújfalu Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján 67. § (7) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha

Óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre - 2018. augusztus 16. napjától 2023. augusztus 15. napjáig - szól.

A munkavégzés helye:
Békés megye, 5536 Körösújfalu, Tavasz u. 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az Alapító Okirat szerint.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a nemzeti nevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

Pályázati feltételek:
- főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
- pedagógiai szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
- legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
- nevelési-oktatási intézményben fennálló határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás;
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatására nyilatkozat;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes, szakmai életrajz;
- képesítést igazoló okiratok másolata;
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata;
- a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet 23. (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (továbbiakban vezetési program)
- a pályázó nyilatkozata a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési és megismerési jogára vonatkozóan;
- szakmai gyakorlat, valamint a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolását.

A munkakör betöltésének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Csaba polgármester nyújt a 06-30/50-53-977 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Körösújfalu Község Önkormányzat címére történő megküldésével (5536 Körösújfalu, Fő u. 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a munkakör megnevezését: „ÓVODAVEZETŐ”, vagy
- személyesen: Szabó Csaba, Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltsége, Békés megye 5536 Körösújfalu, Fő u. 14.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:A pályáztató a vezetési programot a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet szerint véleményezteti, majd ezt követően dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
- www.korosujfalu.hu - 2017. szeptember ….
- Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntarthatja.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.korosujfalu.hu honlapon szerezhet.
A Közigállás publikálási időpontja:

 

« Visszalépés

Ma 2017.09.24.
Gellért, Mercédesz napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

   

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata