Fontos információk:

 

Körösújfalu Község Önkormányzatának Pályázati Felhívása!

2017.08.25.

 
Melléklet a 70/2017. (VIII. 16.) számú KT határozathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az 5536 Körösújfalu, Tavasz utca 54. szám alatti összkomfortos önkormányzati tulajdonú lakás szociális alapon történő ingyenes bérbeadására, körösújfalui lakóhellyel nem rendelkező, több gyermeket nevelő család részére a település lakosságszámának növelése érdekében

1. A bérleti jogviszony tartama.

A bérleti jogviszony a 2017. év november hó 1. napjától 2018. év október hó 30. napjáig tartó határozott időtartamra szól.

2. Az ingatlan bérleti díja

Az ingatlant a tulajdonos önkormányzat ingyenesen bocsátja a bérlő részére, amennyiben három vagy több 18. életévét még be nem töltött, óvodáskorú vagy tanulói jogviszonyban álló gyermeket nevel saját háztartásában és vállalja, hogy az együtt lakók legkésőbb a lakásbérleti szerződés megkötésekor a településen állandó lakóhelyet létesítenek és azt a bérleti jogviszony időtartama alatt fenntartják. A lakóházas ingatlan rezsi költségét a bérlőnek kell viselni.

3. A pályázat részeként benyújtandó nyilatkozatok, dokumentumok

A pályázatban fel kell tüntetni:
a) pályázó nevét;
b) pályázó lakcímét/telefonszámát;
c) pályázó családi állapotára vonatkozó nyilatkozatot;
d) pályázóval együtt költözők adatait;
e) pályázó szociális/anyagi helyzetét bemutató nyilatkozatot a jövedelmi viszonyokról szóló igazolások csatolásával;
f) pályázó/k munkahelye/i megnevezését,
g) pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó, annak házastársa (élettársa), vagy vele együtt lakó, vagy együtt költöző Ptk. szerinti közeli hozzátartozója nem rendelkezik Körösújfalu közigazgatási területén beköltözhető lakástulajdonnal, lakás haszonélvezeti jogával.
h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja, miszerint az együtt lakók legkésőbb a lakásbérleti szerződés megkötésekor a településen állandó lakóhelyet létesítenek és azt a bérleti jogviszony időtartama alatt fenntartják.
i) pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés lejáratát követően milyen módon kívánja a lakhatását biztosítani.

4. A pályázat benyújtásának helye

A pályázatokat írásban, zárt borítékban: „Körösújfalu, Tavasz u. 54. szám alatti összkomfortos lakás” megjelöléssel kérjük eljuttatni a Vésztői Közös Önkormányzati Hivatal Körösújfalui Kirendeltségére (5536 Körösújfalu, Fő utca 14.).

5. A pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

6. A pályázat elbírálásának rendje, határideje

Az érvényes pályázatot benyújtók közül a bérlő kijelölésről a képviselő-testület dönt a lakások bérletére vonatkozó rendeletében foglaltaknak megfelelően a pályázat benyújtásának határidejét követő képviselő-testületi ülésen.

7. Egyéb információ

a) A pályázatok elbírálását megelőzően - szükség esetén - a pályázók szociális helyzetére, családi és lakáskörülményeire vonatkozó környezettanulmány készíthető.
b) Aki valótlan adatokat közöl, vagy valós adatok elhallgatásával, avagy más módon a pályázat elbírálóját megtéveszti, azt a Képviselő-testület a pályázatból kizárja.
c) A meghirdetett lakás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
d) Előnyben részesül a pályázó, ha saját háztartásában óvodáskorú gyermeket/gyermekeket is nevel.
e) Körösújfalui lakóhellyel rendelkező pályázó érvényes pályázatot nem nyújthat be.

 

 

« Visszalépés

Ma 2017.09.24.
Gellért, Mercédesz napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

   

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata