Fontos információk:

 

Hírek

 

Novemberi Híreink

2017.12.05.

 

 

Körösújfalu Községben az idei évben a fenyő ünnepség 2017.december 16-án szombaton 14óra 30kori kezdéssel kerül megrendezésre. Színes szórakoztató zenés műsorral várja Bodrogközi Rita a gyerekeket. Majd a műsort követően minden gyermek, aki még az általános iskolai tanulmányait nem fejezte be mikulás csomagban részesül. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit!

 

Körösújfalu Község Önkormányzata a Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha átszervezésével 2018 tavaszától mini bölcsődét kíván létrehozni. A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyerekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a 43.§ szerinti bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban ( max 7fő) valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

 

Körösújfalu településen a szociális tűzifa a decemberi hónapban kiosztásra került. Melyet állami támogatás valamint önkormányzati saját erő bevonásával tudott megvalósítani az Önkormányzat. Összesen 145 háztartás kapott ingatlanonként 1,6 köbméter tűzifát.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzetséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Egy pályázat érkezett melyet a Képviselő testület jóváhagyott és összesen tíz hónapon át havi ötezer forinttal támogatja.

 

 

Körösújfalu Község Önkormányzata Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván mindenkinek!!

» Tovább

Októberi Hírek

2017.10.26.

A Körösújfalui Polgárőrség Egyesülete elnyerte az Országos Polgárőr Szövetségi „Az év Polgárőr Egyesülete” címet, melyet 2017.október 19 napján vehetett át személyesen Kormányos László a Körösújfalui Polgárőr Egyesület elnöke és Szabó Csaba Körösújfalu Polgármestere Budapesten Dr.Túrós András Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.
A Körösújfalui Önkormányzat térítésmentesen tűzifát, biztosit azon szociálisan rászoruló személynek, aki Körösújfalu községben állandó lakhelyén életvitelszerűen él. A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. A tűzifa kiszállítására még ebben az évben sor kerül.


Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Körösújfalu Község Helyi esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 203. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése értelmében áttekintette és az áttekintést követően arra a következtetésre jutott, hogy felülvizsgálat nem szükséges mivel az Intézkedési Tervben meghatározott célok, intézkedések változatlanul hagyásával a határidők meghosszabbításáról már az első felülvizsgálat során döntést hozott. A felülvizsgálati eljárás keretében 2017.október 25. napján ülést tartott a HEP Fórum.


Körösújfalu Község Önkormányzata továbbra is hirdeti a tulajdonát képező Körösújfalu Tavasz utca 54.szám alatti bérlakást. A Tavasz utca 56/1szám alatti lakás kiadásra került.


A Körösújfalui Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tagjai 2017.Október 18-án az „Idősek világnapja” alkalmából ünnepséget rendeztek a Körösújfalui Kultúrházban. Szabó Csaba Polgármester virággal köszöntötte az időseket. A rendezvényen részt vettek a Mese erdő óvoda óvodásai és színvonalas kis műsorukkal ők is köszöntötték az időseket.

 

» Tovább

BURSA-HUNGARICA pályázati kiírás

2017.09.29.

1. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz

  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

 

2. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz 


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
 

 

A pályázat teljes szövege megtalálható és letölthető a baloldalon található dokumentumtár menüben.

 

» Tovább

Szeptemberi Hírek

2017.09.28.

Körösújfalu Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A Képviselő testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.

Körösújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete A „Régi”nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése,hűtő,tároló és csomagoló helyiség kialakítása Körösújfalu községben a TOP-1.1.3.-15-BS1 2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A benyújtott 4 ajánlat mind érvényes, mely közül a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft (5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.) Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, mivel ajánlata a legjobb ár-értékű ajánlatnak minősül.

Körösújfalu Község Önkormányzata, a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívás alapján konzorciumi partnerként részt kíván venni a támogatási kérelem benyújtásában és a projekt megvalósításában.

Körösújfalu Község Önkormányzata módosította a 2017.évi költségvetési rendeletét. A sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően költségvetési bevételi és kiadási fő összeg 455.890 ezer forintra módosult. Az Önkormányzat kiadásai és bevételei is időarányosan teljesültek.

» Tovább

Ma 2017.12.11.
Árpád napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

   

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata