Fontos információk:

 

Hírek

 

Decemberi Hírek

2018.01.09.

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete támogatja a 2018.évi járási startmunka programok indításához a kérelem benyújtását az alábbi programelemekre: mezőgazdasági programok,helyi sajátosságra épülő közfoglalkoztatás,mezőgazdasági utak rendbetétele,belterületi közúthálózat karbantartása,illegális hulladéklerakó-helyek felszámolása.

 

A közfoglalkoztatási programokat legkorábban 2018. március 1. napjától indíthatóak, és legfeljebb 2019. február 28-ig tarthatnak.

 

Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete 2018. évre szóló munkatervét elfogadta.

 

Az ülések időpontja a hónap utolsó szerdai napja, kezdési időpontja: 9.00 óra. Az év december hónapjában tartandó ülés napja az ünnepek előtti utolsó szerdai munkanap. Ettől eltérően a képviselő-testület július hónapban ülésszünetet tart.

 


Körösújfalu Község Önkormányzat Képviselő testülete elfogadta Körösújfalu község településképi arculati kézikönyvét. Az arculati kézikönyvnek igazodni kell a helyi építési hálózathoz, valamint településképi rendelet megalkotása is kötelező feladat 2018-ban. Az elkészült kézikönyv feltöltésre került a LECHNER központ honlapjára.

 

 

A „Régi”nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése,hűtő,tároló és csomagoló helyiség kialakítása Körösújfalu községben a TOP-1.1.3.-15-BS1 2016-00013 azonosítószámú projekt keretein belül elkezdődtek a munkálatok, melyek előre láthatólag 4-5 hónapig eltarthatnak.

» Tovább

Novemberi Híreink

2017.12.05.

Körösújfalu Községben az idei évben a fenyő ünnepség 2017.december 16-án szombaton 14óra 30kori kezdéssel kerül megrendezésre. Színes szórakoztató zenés műsorral várja Bodrogközi Rita a gyerekeket. Majd a műsort követően minden gyermek, aki még az általános iskolai tanulmányait nem fejezte be mikulás csomagban részesül. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit!

 

Körösújfalu Község Önkormányzata a Körösújfalui Meseerdő Óvoda és Konyha átszervezésével 2018 tavaszától mini bölcsődét kíván létrehozni. A mini bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyerekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által akár több, a 43.§ szerinti bölcsődei intézményhez képest kisebb létszámú csoportban ( max 7fő) valamint egyszerűbb személyi, tárgyi és működtetési feltételek mellett nyújt szakszerű gondozást és nevelést.

 

Körösújfalu településen a szociális tűzifa a decemberi hónapban kiosztásra került. Melyet állami támogatás valamint önkormányzati saját erő bevonásával tudott megvalósítani az Önkormányzat. Összesen 145 háztartás kapott ingatlanonként 1,6 köbméter tűzifát.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzetséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Egy pályázat érkezett melyet a Képviselő testület jóváhagyott és összesen tíz hónapon át havi ötezer forinttal támogatja.

 

» Tovább

Októberi Hírek

2017.10.26.

A Körösújfalui Polgárőrség Egyesülete elnyerte az Országos Polgárőr Szövetségi „Az év Polgárőr Egyesülete” címet, melyet 2017.október 19 napján vehetett át személyesen Kormányos László a Körösújfalui Polgárőr Egyesület elnöke és Szabó Csaba Körösújfalu Polgármestere Budapesten Dr.Túrós András Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.


A Körösújfalui Önkormányzat térítésmentesen tűzifát, biztosit azon szociálisan rászoruló személynek, aki Körösújfalu községben állandó lakhelyén életvitelszerűen él. A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. A tűzifa kiszállítására még ebben az évben sor kerül.


Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Körösújfalu Község Helyi esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 203. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése értelmében áttekintette és az áttekintést követően arra a következtetésre jutott, hogy felülvizsgálat nem szükséges mivel az Intézkedési Tervben meghatározott célok, intézkedések változatlanul hagyásával a határidők meghosszabbításáról már az első felülvizsgálat során döntést hozott. A felülvizsgálati eljárás keretében 2017.október 25. napján ülést tartott a HEP Fórum.


Körösújfalu Község Önkormányzata továbbra is hirdeti a tulajdonát képező Körösújfalu Tavasz utca 54.szám alatti bérlakást. A Tavasz utca 56/1szám alatti lakás kiadásra került.


A Körösújfalui Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tagjai 2017.Október 18-án az „Idősek világnapja” alkalmából ünnepséget rendeztek a Körösújfalui Kultúrházban. Szabó Csaba Polgármester virággal köszöntötte az időseket. A rendezvényen részt vettek a Mese erdő óvoda óvodásai és színvonalas kis műsorukkal ők is köszöntötték az időseket.

 

» Tovább

BURSA-HUNGARICA pályázati kiírás

2017.09.29.

1. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz

  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

 

2. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz 


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
 

 

A pályázat teljes szövege megtalálható és letölthető a baloldalon található dokumentumtár menüben.

 

» Tovább

Ma 2018.01.18.
Piroska napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

   

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata