Fontos információk:

 

Hírek

 

Októberi Hírek

2017.10.26.

A Körösújfalui Polgárőrség Egyesülete elnyerte az Országos Polgárőr Szövetségi „Az év Polgárőr Egyesülete” címet, melyet 2017.október 19 napján vehetett át személyesen Kormányos László a Körösújfalui Polgárőr Egyesület elnöke és Szabó Csaba Körösújfalu Polgármestere Budapesten Dr.Túrós András Országos Polgárőr Szövetség elnökétől.
A Körösújfalui Önkormányzat térítésmentesen tűzifát, biztosit azon szociálisan rászoruló személynek, aki Körösújfalu községben állandó lakhelyén életvitelszerűen él. A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik. A tűzifa kiszállítására még ebben az évben sor kerül.


Körösújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Körösújfalu Község Helyi esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 203. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése értelmében áttekintette és az áttekintést követően arra a következtetésre jutott, hogy felülvizsgálat nem szükséges mivel az Intézkedési Tervben meghatározott célok, intézkedések változatlanul hagyásával a határidők meghosszabbításáról már az első felülvizsgálat során döntést hozott. A felülvizsgálati eljárás keretében 2017.október 25. napján ülést tartott a HEP Fórum.


Körösújfalu Község Önkormányzata továbbra is hirdeti a tulajdonát képező Körösújfalu Tavasz utca 54.szám alatti bérlakást. A Tavasz utca 56/1szám alatti lakás kiadásra került.


A Körösújfalui Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület tagjai 2017.Október 18-án az „Idősek világnapja” alkalmából ünnepséget rendeztek a Körösújfalui Kultúrházban. Szabó Csaba Polgármester virággal köszöntötte az időseket. A rendezvényen részt vettek a Mese erdő óvoda óvodásai és színvonalas kis műsorukkal ők is köszöntötték az időseket.

 

» Tovább

BURSA-HUNGARICA pályázati kiírás

2017.09.29.

1. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz

  

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS


Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan

 

2. számú melléklet a 82/2017.(IX.27.) KT határozathoz 


"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Körösújfalu Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
 

 

A pályázat teljes szövege megtalálható és letölthető a baloldalon található dokumentumtár menüben.

 

» Tovább

Szeptemberi Hírek

2017.09.28.

Körösújfalu Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához. A Képviselő testület a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018.évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően jár el.

Körösújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete A „Régi”nagybolt épületének gépészeti és infrastrukturális fejlesztése,hűtő,tároló és csomagoló helyiség kialakítása Körösújfalu községben a TOP-1.1.3.-15-BS1 2016-00013 azonosítószámú projekt keretében” építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A benyújtott 4 ajánlat mind érvényes, mely közül a Borgula-Ép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft (5650 Mezőberény, Jeszenszky utca 20.) Ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként, mivel ajánlata a legjobb ár-értékű ajánlatnak minősül.

Körösújfalu Község Önkormányzata, a „Helyi identitás és kohézió erősítése” című, TOP-5.3.1-16 kódszámú felhívás alapján konzorciumi partnerként részt kíván venni a támogatási kérelem benyújtásában és a projekt megvalósításában.

Körösújfalu Község Önkormányzata módosította a 2017.évi költségvetési rendeletét. A sikeres pályázati támogatásnak köszönhetően költségvetési bevételi és kiadási fő összeg 455.890 ezer forintra módosult. Az Önkormányzat kiadásai és bevételei is időarányosan teljesültek.

» Tovább

Ma 2017.11.19.
Erzsébet, Zsóka napja van.

Keresés a honlapon:

Közadatkereső:

Pályázatok:

   

 

© 2011 Körösújfalu Önkormányzata